usługi:

CENTBET s.j. świadczy usługi w zakresie:
  • wyburzeń i prac rozbiórkowych,
  • robót ziemnych i niwelacyjnych,
  • budowy dróg, parkingów, chdników,
  • kompleksowej realizacji obiektów sportowych,
  • dostaw piasku i żwirów - własna żwirownia,
  • recyklingu materiałów rozbiórkowych,
  • sprzedaży tłucznia betonowego i ceglano-betonowego,
  • usług transportowych samochodami wywrotkami,
  • wynajmu sprzętu budowlanego,
  • zimowego utrzymania (odśnieżania) chodników i placów.