firma:

CENTBET spółka jawna Marzena i Romuald Centkowscy powstała w wyniku przekształcenia się Wielobranżowej Firmy CENTBET w spółkę cywilną, a następnie w spółkę jawną i jest ich prawnym spadkobiercą. CENTBET został założony w roku 1979 jako firma prywatna. Szybko uzyskała opinię rzetelnej i solidnej, która wykonuje swoje zadania dokładnie i terminowo.

Główną działalnością firmy jest budownictwo ogólne, roboty ziemne, usługi transportowe, a od kilku lat jesteśmy największą firmą na terenie Olsztyna wyspecjalizowaną w rozbiórkach dużych obiektów.

CENTBET s.j. dysponuje doświadczoną, wysokowykwalifikowaną załogą, która posiada wieloletnią praktyke budowlaną.

Przedsiębiorstwo wyposażone jest w specjalistyczny sprzęt budowlany i transportowy, który całkowicie zabezpiecza wykonanie robót określonych w ofercie m.in. ładowarki, koparki, dźwigi, kruszarkę do betonu, samochody, wywrotki, zestawy różnorodnych środków transportowych.

CENTBET wykonuje usługi budowlane wg obowiązujących przepisów, zasad i prawa budowlanego, w bardzo krótkich terminach i konkurencyjnych cenach.